Pimpinan Prodi

Ketua Program Studi Tadris Matematika IAIN Curup

 

Nama : Syaripah, M. Pd

NIP     : 19860114 201503 2 002

Pangkat/Gol : Lektor/ III C

Pendidikan

S-1 Pendidikan Matematika IAIN Sumatera Utara

S-2 Pendidikan Matematika Universitas Negeri Medan